Powrót do wrót (portalu:)  
   portal/po co?
   Po co ten portal?
Dla piękna
 

Codziennie wszyscy czujemy, jak wielka energia emanuje z naszej Starówki, nieskażonej przyrody Roztocza i ludzi tutaj mieszkających. Niezaprzeczalnymi atrybutami Zamojszczyzny są dobrej klasy usługi turystyczne, wysoki poziom bezpieczeństwa społecznego oraz zaplecze z infrastrukturą techniczną. To daje przyjeżdżającym pełny komfort pobytu. Z drugiej strony, obecne władze miasta, organizatorzy kultury i instytucje skupiające artystów-twórców zapewniają całą gamę ciekawych wydarzeń kulturalnych. To wszystko napełnia nas chęcią do opowiadania, o pięknie i mocy tych miejsc wszystkim Polakom i Europejczykom.

Dla turystów
  Urzędy Miast i Powiatów, instytucje kultury, przedsiębiorcy reprezentujący spółki, wreszcie pojedynczy usługodawcy na miarę swoich możliwości, od dawna to robią. Jednak tylko wspólne działanie spotęguje efekt. Czy potrafimy we wspólnym interesie zgromadzić środki i chęci, porzucić - przynajmniej w tym momencie - partykularne interesy i jednym głosem zawołać: "jesteśmy gotowi, przyjeżdżajcie!"?
Dla treningu
  Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że dotarcie do interesujących nas odbiorców w Polsce i Europie za pomocą tradycyjnych metod jest bardzo kosztowne. Oczekiwania na inwestora spoza Regionu, na wielkie pieniądze z fundacji, wreszcie najazd turystów z Polski i Europy, to w tej chwili tylko pobożne życzenia. Potrzebujemy narzędzia nowoczesnego, o nieograniczonych możliwościach terytorialnych, szybkiego w przekazie i aktualizacji.
TAKI JEST WŁAŚNIE INTERNET!!!
O jego zaletach można pisać w nieskończoność. Dla nas, istotne jest to, że w sieci można umieścić wszelkie informacje, których poszukują turyści i podróżnicy i internetowi szperacze z całej Europy. Dzięki umiejętnie prowadzonej promocji, akcentowaniu jedynie pozytywnych aspektów naszej zamojskiej rzeczywistości zaprezentujemy im obraz rozpalający wyobraźnię.
Dla hobby
 

Stawiamy przed sobą ambitne zadania. Ich realizacja wymaga dużo chęci i mrówczej pracy. Jako pomysłodawcy i przyszli twórcy stron www.roztocze.net świadomie występujemy jako osoby fizyczne. Taki projekt wymaga, naszym zdaniem, twórczego podejścia nastawionego na kreację i myślenie w kategoriach zbliżonych do pracy artysty. Nie szukamy w tym projekcie jedynie możliwości zrealizowania twórczych ambicji. Nasze doświadczenie w reklamie i promocji pozwala również na podjęcie wyzwania którym jest promocja Regionu.

Widzimy jasno, że cel podstawowy tego przedsięwzięcia to promocja Zamojszczyzny. Promocja poprzez zgromadzenie i udostępnienie w jednym miejscu kompendium wiedzy o historii Regionu, ludziach i tworzonych przez nich dziełach, instytucjach kultury, środowisku naukowych i akademickim, ofercie turystycznej i rozrywkowej, życiu społecznym mieszkańców, środowisku naturalnym Roztocza, itp.

Dla integracji
  Zakładamy, że w trakcie realizacji projektu nastąpi swoista integracja środowiska - artystów, ludzi żyjących z turystyki, pracowników kultury - we wspólnym dążeniu do zbudowania w Regionie silnych ośrodków turystycznych. W ten sposób zaprezentujemy Polsce i Europie naszą społeczność lokalną. Pokażemy sprawnych organizatorów skupionych na realizacji wspólnych przedsięwzięć. I wreszcie www.roztocze.net pozwoli na otworzenie ważnego kanału dystrybucji informacji gospodarczych dla spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Internet to tania i skuteczna forma reklamowania produkcji własnej i oferowanych usług.
Dla metod
  W realizacji wymienionych powyżej celów widzimy zasadne użycie metod stanowiących już pewien standard w internecie i tradycyjnych, znanych z marketingu. Podstawowymi metodami działania redakcji portalu przede wszystkim są: - systematyczne publikowanie w światowej sieci internet informacji o szeroko pojętej kulturze - istniejącej i tworzonej - na Zamojszczyźnie oraz danych o życiu społecznym Regionu, nadanie im ciekawej formy graficznej, aktualizowanie i systematyczne uzupełnianie; - nawiązanie kontaktów z podobnymi projektami w Polsce i na świecie, wzajemna wymiana informacji, wzajemne wspieranie się w promocji (miasta partnerskie, miasta dziedzictwa kultury, tereny ekologiczne, itp.) ; - prowadzenie akcji promocyjnych projektu www.roztocze.net wewnątrz światowej sieci internet, kupowanie tzw. banerów (miejsc reklamowych) w najpopularniejszych Polskich i światowych wyszukiwarkach (np. onet, wirtualna polska, yahoo, lycos) i umieszczanie na nich sugestywnych zachęt do wirtualnych odwiedzin Regionu; - prowadzenie wśród mieszkańców Regionu akcji promujących idee kontaktów w ramach światowej sieci internet.
Dla pierwszeństwa
  Czy wiecie Państwo, że w Polsce podobne projekty realizuje z powodzeniem jedynie kilka miast? Zamojszczyzna w krótkim czasie może wybić się ponad polską przeciętność. Chcemy podczas prowadzenia serwisu zabiegać o informacje, dane, wyszukiwać fakty także przygotować zdjęcia, animacje może również muzykę. Mamy już obietnice świata naukowców i artystów zamojskich, dotyczące wsparcia merytorycznego i twórczego.
Dla autoreklamy
  W tej chwili wypada się przedstawić, jest nas dwóch: Robert Moteka - obecnie twórca stron internetowych i prezentacji multimedialnych, wcześniej specjalista w dziedzinie promocji i reklamy, Piotr Rogalski - od 10 lat zajmuje się reklamą wizualną i elektroniczną, organizator wielu wystaw sztuki (mali-art) posiadający kontakty w środowiskach artystycznych, obecnie pracownik warszawskiej agencji public-relations. .
Dla pieniędzy
  Planujemy w przyszłości znalezienie sponsora strategicznego który pomoże w dalszym rozwoju serwisu.