Powrót do wrót (portalu:)  
   portal/copyright
   Prawa

Ogólnie
Serwis informacyjny www.roztocze.net - koncepcja, nazwa, logo są własnością Roberta Moteki i Piotra Rogalskiego i chronione są prawem autorskim.
Żadna część tego serwisu internetowego nie może być kopiowana, powielana lub rozpowszechniana bez zgody właścicieli. Sposób opracowania map i stron www są chronione prawem autorskim i ich kopiowanie oraz udostępnianie osobom trzecim wymaga zgody właścicieli serwisu www.roztocze.net.

Redakcja serwisu internetowego www.roztocze.net rezerwuje sobie równocześnie prawo do zmian wszelkich zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym innym zakresie i dowolnie wybranym terminie.

Serwis informacyjny
Redakcja serwisu www.roztocze.net nie jest odpowiedzialna za jakąkolwiek szkodę (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, przerwy w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej) będącej następstwem korzystania lub niemożności korzystania z informacji zawartych w niniejszym serwisie.
Zawarte w serwisie informacje teleadresowe, fakty, legendy i przypuszczenia mogą nie odpowiadać rzeczywistości lub wiedzy historycznej lub geograficznej, ewentualnie przestać dopowiadać w skutek rozwoju badań naukowych, nowych odkryć, zmianie adresów, numerów telefonów, i innych - nie zależnych od Redakcji - zjawisk.
Udostępnione w serwisie informacje zostały zebrane za pomocą wywiadu telefonicznego, bezpośrednich rozmów i obserwacji oraz wykorzystane we fragmentach z dostępnej literatury.

Prywatne i firmowe strony www.
Dane zamieszczone na własnych stronach instytucji, firm, osób prywatnych nie podlegały żadnej weryfikacji Redakcji serwisu www.roztocze.net. Stąd Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść zamieszczanych tam informacji, ogłoszeń, reklam, a także za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenia praw patentowych, autorskich i cywilnych.

Dane osobowe i teleadresowe zamieszczane na tych stronach są wyłącznie na ich własną odpowiedzialność. Występujące tam znaki firmowe, znaki towarowe i nazwy handlowe oraz opisy firm i ich produktów są własnością odpowiednich firm lub ich właścicieli.

Serwis www.roztocze.net zawiera odwołania do innych domen w internecie, które nie są administrowane przez autorów serwisu www.roztocze.net, w związku z czym autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość, bezpieczeństwo czy dostępność tych domen.

Zamość, 01 lipca 2001 r.